Gemeenteraad december 2016

De laatste gemeenteraad van het jaar is traditioneel de langste gemeenteraad. Hoe komt dit? Omdat al even traditioneel de bespreking van het budget op de agenda staat. Er wordt dan gekeken waar de gemeente het volgende jaar zijn centen zal aan besteden, en bij uitbreiding (meerjarenplan) ook de volgende jaren.

De bespreking van het budget heeft alle partijen overal te lande ook de mogelijkheid om het beleid te evalueren, wat wij in Wevelgem ook altijd doen. We hebben de documenten met betrekking tot het budget bestudeerd en ook gekeken naar het beleid dat achter deze cijfers zit. In Wevelgem hebben we een relatief gezond financieel beleid, dus daar hoeven we ons op korte termijn niet onmiddellijk zorgen over te maken, al is waakzaamheid altijd geboden. We hebben evenwel gekeken wat er met die centen wordt gedaan en ook wat er gedaan wordt zonder centen, nl. de langetermijnplannen. Als we de diverse plannen van de gemeente bekijken die de komende jaren kunnen worden gerealiseerd dan hebben we toch vragen omtrent de leefbaarheid die er zal zijn in Wevelgem. Onze gemeente heeft een probleem met de mobiliteit én het daarbij horend fijn stof. We kunnen als gemeente niet aan dat én vlaskavel Brille én kmo-zone Van Gansewinkel én kmo-zone Stow én shoppinggebied Ter Biest én verkaveling Kleine Molen én Ijzerpoort Noord én … wordt ontwikkeld. Er zijn beperkingen op de groei die Wevelgem nog aankan. Het lijkt ons zeer sterk dat de huidige meerderheid dit alles wil en kan ontwikkelen, maar ontkennende berichten hierover hebben we evenwel nog niet gehoord. We kunnen nu niet inschatten wat er allemaal zal ontwikkeld worden in Wevelgem maar we weten ook niet wat er niet zal worden gerealiseerd. Daarom moeten we ons dus nu zorgen maken. Nadien kunnen we enkel evalueren. We maken ons nu zorgen maar hopen tezelfdertijd dat we op het einde van deze legislatuur een positieve evaluatie kunnen maken.

Los van deze bemerkingen hadden we ook positieve tendensen gezien in het beleid zoals participatie, plan centrum Wevelgem, informatie voor raadsleden, … We verwijzen dan ook graag naar onze website waar onze budgetbespreking integraal terug te vinden is. Ook op onze Facebookpagina kan je een krantenartikel vinden uit De Krant van West-Vlaanderen waarin je onze bemerkingen kan lezen en een link naar een radio-interview met fractieleider Carlo De Winter over deze gemeenteraad.

Wat stond er – behalve de bespreking van het budget – nog op de agenda van deze gemeenteraad?

Concrete maatregelen met betrekking tot de herinrichting van het gemeenteplein in Moorsele en de revitalisering van de bedrijventerreinen Gullegem-Moorsele. Plannen die de vergadering van de gemeenteraad eerder al gepasseerd zijn. Ook punten die een weerslag hebben op het budget stonden op de agenda zoals de dotatie voor de politiezone (3,7 miljoen euro) en de dotatie voor de brandweer (858.000 euro).

En een aantal subsidiereglementen wordt hervastgesteld. Zowel het subsidiereglement voor het lokaal jeugdwerk, de sportverenigingen en de lokale verenigingen uit het sociaal-cultureel volwassenwerk werden in de diverse adviesraden goedgekeurd waarna wij ook de goedkeuring hieraan gaven. De drie voetbalclubs uit onze gemeente hebben een nieuwe overeenkomst met de gemeente waarbij ze een o.a. tussenkomst krijgen voor de energiekosten met de bedoeling dat ze daar zelf meer aandacht aan besteden en zelf hierop proberen te besparen. Ook aan deze overeenkomsten gaven we ons akkoord.

En de N-VA wou in Wevelgem een principieel verbod omtrent de aankoop van onverdoofd geslacht vlees. Onze verkozenen in het Vlaams Parlement hebben hier al lang voor gepleit maar de N-VA-verkozenen hebben dat op dit echelon tegengehouden. We waren dan ook verwonderd over dit voorstel in Wevelgem. Gelukkig heeft het college in Wevelgem voorgesteld om dit punt te verdagen tot er een akkoord is op Vlaams niveau.

Deze gemeenteraad werd voor de allereerste keer in haar geschiedenis geschorst om de leden de kans te geven een broodje (met vlees zonder duidelijke herkomst ;-) te eten. De zitting was dan ook pas afgelopen rond 23 uur. Toeschouwers die de zitting een half uur eerder hadden verlaten hadden in een lokaal etablissement dan ook al een drankje genuttigd toen wij daar aankwamen.We klonken daar dan op de gezondheid en dat wensen we jullie ook toe: een gezond 2017. Tot volgend jaar, tot een volgend verslag.

Carlo De Winter

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen