Kennisgevingsnota IKEA

Nog tot 12 januari loopt het openbaar onderzoek op de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de komst van Ikea naar Wevelgem.

Groen heeft een duidelijk standpunt ingenomen: Ikea kan voor ons naar de regio Kortrijk komen, maar de site Ter Biest is daar geen geschikte locatie voor. Voor Groen moet Ikea een locatie zoeken die vandaag al een harde bestemming heeft en geen nieuwe open ruimte innemen. Want deze is in onze regio al zo schaars. Zie het persbericht van april vorig jaar.

We hebben uiteraard ons huiswerk gemaakt en een waslijst van opmerkingen geformuleerd bij deze kennisgevingsnota. Het is nuttig om zoveel mogelijk te reageren, daarom vragen we aan iedereen om een kleine moeite te doen en deze opmerkingen ook zelf in te dienen (het Word-document kan je hier downloaden)

Zet je naam onder het opgemaakte modelbezwaarschrift (of pas het eventueel naar eigen inzicht aan), en bezorg het VOOR 12 JANUARI op een van de volgende manieren:

    via een brief gericht aan Departement LNE, Dienst Mer, Plan-MER ‘RUP Ter Biest in Wevelgem’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • via een e-mail aan de dienst MER naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan MER ‘RUP Ter Biest in Wevelgem’ in de titel)
  • via de gemeente: afgifte aan het gemeenteloket, via mail naar omgeving@wevelgem.be of via brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem. De opmerkingen ingediend bij de gemeente worden op het einde van de terinzagelegging bezorgd aan Departement LNE.

Als je reageert, houd je ons op de hoogte met een mailtje naar info@groenwevelgem.be ? Dan informeren we jullie over het verdere vervolg. Dank je wel.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen