Verslag gemeenteraad juni 2016

Een eerste blik op de agenda van deze gemeenteraad, doet ons vermoeden dat het een vrij korte zitting wordt. Niets is echter minder waar.

We openen de zitting met de aankoop van een mobiele fietsenstalling voor 300 fietsen die kan gebruikt worden op evenementen. Een mooi initiatief, waar we volledig achter staan. We polsen of er al nagedacht is over een gebruikersreglement, maar dat is nog in opmaak. De schepen geeft ons wel mee dat voor de fietsenstalling geen huur zal gevraagd worden, maar het moet natuurlijk wel de moeite zijn om deze te plaatsen.

Vanbutseles molen, die je in de Gullegemstraat in Wevelgem vindt, is aan een dringende renovatie toe.
De voegen worden hersteld, afwateringsgoten worden geïnstalleerd,… De werken worden voor een groot deel gesubsidieerd (mits een krappe timing), maar zullen er hopelijk voor zorgen dat de molen terug in al zijn glorie kan schitteren.
We nemen in de aansluitende punten kennis van de jaarrekeningen van gemeente en OCMW (2015).

In Gullegem staat de bouw van een nieuwe verkaveling gepland (IJzerpoort), waarvoor we op deze gemeenteraad het wegenistracé en het verkavelingscontract zien voorbij komen. Aangezien deze nieuwe verkaveling grenst aan het provinciedomein Bergelen, is de verkavelaar niet verplicht om een groenzone te voorzien in de verkaveling.
Op het eerste zicht leek dat een logische beslissing, maar wie de situatie iets meer in detail bekijkt, merkt op dat dit toch niet ideaal is.

Om in het provinciedomein te komen, moet er vanaf sommige huizen een afstand van meer dan 500m afgelegd worden. Zoon/dochter lief wil even gaan spelen op het speelpleintje 'in de buurt'? Voor jonge kinderen zal het toch niet zonder begeleiding kunnen gezien deze grote afstand...

Nog in Gullegem, in de Hondschotestraat, is de snelheidslimiet momenteel 70 km per uur, wat veel te snel is voor deze straat met een fietspad vlak naast de rijweg. We vragen dan ook om de maximumsnelheid daar te beperken tot 50 km per uur, maar volgens de schepen is dat op dit moment niet nodig en zinvol.
Nog geen week later wordt op de brug tussen Wevelgem en Moorsele de snelheid wél verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. We juichen dit uiteraard toe, maar vreemd dat het daar wel kan en in de Hondschotestraat niet...

Cijfers leren ons echter dat de situatie in de Hondschotestraat niet te onderschatten is, er is een stijging van het aantal ongevallen. De weg wordt sowieso heraangelegd binnen enkele jaren waarbij maatregelen zullen getroffen worden om de veiligheid te verhogen. Nu al de snelheid verlagen in deze straat kan de veiligheid voor alle weggebruikers daar vergroten, maar het gemeentebestuur wil hier niet op ingaan.
Wat baten kaars en bril…

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen