Jaarlijkse infovergadering vliegveld

helikopterGemeenteraadslid Henk Vandenbroucke trok naar deze voor de luchthaven verplichte infovergadering op 23 februari en keerde ontgoocheld terug, met de volgende prangende vraag: “Wat zal het gemeentebestuur doen om zijn inwoners te vrijwaren van geluidsoverlast en mogelijke gevaarlijke situaties ten gevolge van de aanwezigheid van het vliegveld?”

Blijkbaar werkt de luchthaven al jaren wetens en willens in onwettelijkheid. Helikopters van bedrijven aan de noordzijde van de luchthaven passeren er de openbare weg, een situatie die zeer duidelijk als niet toelaatbaar werd omschreven door het bestuur der luchtvaart.

Door de inzet van de actiegroep werd dit jaar een begin gemaakt met een aanpak van die situatie. Jammer genoeg druist de huidige aanpak blijkbaar in tegen een ministerieel besluit dat omwonenden van een luchthaven moet beschermen tegen overdreven geluidsoverlast van helikopters.

Indien de weg ‘vliegveld’ wordt behouden als (semi?-) openbare weg mag er veel minder met heli’s gevlogen worden, volgens het besluit, wat dus omwonenden te goede komt.

De huidige aanpak bestaat er echter in om deze openbare weg tot domein van het vliegveld om te toveren, op die manier de veiligheidskwestie te omzeilen, en dus wel een oplossing te vinden voor het te intensief vliegverkeer, maar helemaal niet in te zetten op meer rust en veiligheid voor de omwonenden.

Flagrant was de reactie van de voorzitter op de informatie van de woordvoerder van de actiegroep die afsloot met de mededeling dat hij een aangetekend schrijven ontving waarin hij wordt afgedreigd om de helikopterfirma – waarvan hij de milieuvergunning betwiste bij het provinciebestuur – met rust te laten, en bij uitbreiding alle partners op de luchthaven. De voorzitter beschreef dit als een legitieme reactie op een democratische handeling. Misschien speelde een ingebakken corporatistische reflex van ‘ons beschermt ons’ als advocaat, maar dit ging duidelijk over de schreef.

Even hilarisch gaat het er aan toe bij de voorstelling van een blijkbaar verplichte universitaire studie over de geluidsnormen. Op basis van het aantal vliegbewegingen, het soort vliegtuigen, helikopters en dergelijke wordt bepaald wie er hoeveel last ervaart. Er komt geen enkele meting aan te pas. Wat wordt hiermee bewezen? Dat het vliegveld voldoet aan de wettelijke opdrachten? Blijkbaar wel. Dat de geluidsoverlast van het vliegveld best meevalt, effectief vermindert? Geenszins.

Op de koop toe werd enkele slides gepresenteerd waarop de personen die een klacht durfden indienen bijna met naam en woonplaats zichtbaar werden gemaakt. Leerrijk om de effectiviteit van de klachten te onderschrijven, maar over de grens van de privacy.

Groen is voor duurzaam ondernemerschap. Ondernemers die op eigen initiatief zoeken naar milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord, in contact met de directe omgeving. Ze bestaan, en wellicht ook op de site vliegveld. Ze zijn echter misleid door een vals toekomstverhaal.

Op de centrale vraag of dit vliegveld wel een toekomst heeft, hoeft eigenlijk geen antwoord. Geen enkele ambitie wordt gehaald. Zakenluchthaven? Misschien voor een aantal bedrijven op één hand te tellen. Private investeringen zoals eigenlijk door de overheid voorgeschreven? Geen enkele. Alles wordt door overheidsmiddelen gedragen voor een maatschappelijke meerwaarde die zonder enige twijfel veel groter zou zijn, moest dit stuk Zuid-West-Vlaanderen creatiever worden ingezet.

Welke universiteit waagt zich aan een alternatieve denkoefening voor de ontwikkeling van de viliegveldsite? Zoals bekend pleit Groen voor een omvorming van de luchthaven tot een toekomstgerichte bedrijvenzone en een overname van de activiteiten door de luchthavens van Oostende (70 km) en Lesquin bij Rijsel (35 km).

Blijft mijn initiële vraag. Er is weinig basis voor vertrouwen in het bestuur, getuigen de aangehaalde gegevens, jammer genoeg dus ook in de Wevelgemse vertegenwoordigers.

Onze burgemeester is bestuurder in Leiedal, onze schepen van mobiliteit is actief op provinciaal niveau. Er zijn ongetwijfeld talrijke contacten met het Vlaamse niveau. Daarom de belangrijke vraag: “Wat en hoe zal het Wevelgemse gemeentebestuur ondernemen, om in de nieuwe structuur, pleitbezorger te zijn van de Wevelgemse bewoners qua geluidoverlast en veiligheid? “

Bijlage:
Ter illustratie van het mislukken van de ambitie om Kortrijk Wevelgem te presenteren als zakenluchthaven, het feit dat helikopters er ondertussen voor meer dan voldoende geluidsoverlast zorgen en het failliet van de inbreng van privékapitaal is voor iedereen te volgen op Wikipedia.

Henk

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen