Gemeenteraad januari 2015

treinDe eerste gemeenteraad van jaar 3 van deze legislatuur.
We beginnen met de afspraken voor boemel, dat eigenlijk op dat moment al bezig is. Men had er in december nog niet aan gedacht… een beetje symbolisch?

Overleg Cultuur krijgt een nieuwe naam: Zuidwest.
Wevelgem treedt toe tot W13, een nieuwe vereniging van de 13 OCMW uit onze regio en het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW). Samenwerking is positief maar Groen is voorstander van integratie van de vele structuren op regionaal niveau en in dit geval is er een structuur stopgezet die goed werk leverde, het welzijnsconsortrium, om een nieuwe, veel loggere, op te starten. Zo zijn er naast de voorzitter, drie ondervoorzitters om toch maar elke partij een functie te gunnen… Wait and see of dit zal marcheren.

We krijgen de budgettaire meerjarenplanning en het budget voor 2015 van het OCMW. In het nieuwe systeem van Beleids – en beheerscyclus is het de bedoeling dat de lokale besturen duidelijk maken waar hun prioriteiten liggen en hoeveel geld daar naartoe gaat, naast een grote pot ‘algemeen beleid’. Het OCMW formuleert veel doelstellingen, maar er staat heel weinig geld tegenover. Onze vraag van vorig jaar om meer ambitie te tonen is niet opgepikt. We herhalen ze en kijken uit naar een echt gebruik van dit beleidsinstrument.

Er wordt een bestelwagen vervangen en we lazen nergens de intentie om te kiezen voor duurzame brandstoffen. Voor het benodigde type zou dit niet bestaan. We volgen dit zeker op.

We kopen nieuwe judomatten en restaureren de berceau. Ook hier bekrachtigen we de vraag naar gebruik van duurzame materialen. We vragen ook wat er met de grondverlichting zal gebeuren die soms verblindend werkt. Dit is voor de tweede fase in 2016. We schrijven het in ons boekje ‘op te volgen’.

Interessant initiatief is de thermografische luchtfoto. Dit zal ergens volgende winter worden genomen om het warmteverlies via daken in kaart te brengen. We merken op dat er geen extra middelen in de meerjarenbegroting staan ingeschreven om op basis van de foto, specifieke acties uit te werken. Blijkbaar zou er toch een potje beschikbaar zijn en rekenen ze vooral op de personeelsinzet van de duurzaamheidsambtenaar.

Er komt een nieuwe lift in CC Guldenberg. De openbare verlichting wordt gerenoveerd in de Henri Debrabanderestraat en de Papaver- en Begoniastraat. Er wordt een stuk grond aangekocht in Spoorwegstraat ifv de ontsluiting van de Kleine Molen.

In de Karrestraat komen er 2 woningen. De capaciteit van de gemeentelijke basisschool wordt vastgelegd. Collega’s SP.a brengen zowaar enkele punten naar voor. Een er van betreft maatregelen om de circulatie te bevorderen in Zuidwest-Wevelgem, het gebied links en rechts van de Kloosterstraat (zie vorige gemeentekrant). We vragen om dit soort ingrijpende dossiers eerst aan de gemeenteraad te presenteren alvorens dit in een gemeentekrant te zetten. We krijgen zelfs geen reactie van schepen De Clerck. Beetje respect?

Er circuleerde vorige maand een motie die de ongenoegens van treinreizigers op de lijn Poperinge-Kortrijk bundelde. Die werd oa. door Groen-collega’s in verschillende gemeenten voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat we er geen hadden in januari springen we nu op de kar. De motie was ondertussen al langs het college gepasseerd. Enerzijds positief, anderzijds een voorbeeld hoe de communicatie tussen bestuur en gemeenteraad nog een stuk beter kan. Met een onvoldaan gevoel sluiten we af.

Zie je iets dat je treft? Hoor je vragen op café of aan de schoolpoort? Dank voor het doorsturen.

Henk en Jasper

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen