Gemeenteraad december 2014

budgetEen steviger agenda deze keer. Een greep uit de in totaal 32 agenapunten.

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, in t kort de belastingen, blijven gelijk.

Er gaat dit jaar 3 527 436 euro naar de politiezone.

En dan staan de centen op de agenda, elk jaar toch het moment om het gevoerde beleid wat onder de loep te nemen. We hebben enkele vragen op voorhand bezorgd en brengen onze reactie. Lees de antwoorden in de bijlage. We onthouden ons.

Het brandweerarsenaal krijgt een gerenoveerd plat dak (77000 euro), we wijzigen de algemene politieverordening (waarmee de gas-boetes bepaald worden) waarin gesteld wordt dat vuurwerk niet bestraft wordt op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. Een aanpassing aan de realiteit.

Er komt een verkaveling voor een 10-tal woningen in de Reynsakkerstraat en 5 tussen de Kruistraat en Cederstraat. We keuren een nieuw systeem voor overuren goed voor het gemeentepersoneel, alsook een aanpassing aan de werktijdregeling. Dit is nodig ifv. De nieuwe openingsuren en het wordt flexibeler, wat ook interessant is voor de medewerkers.

De gemeenschapswacht krijgt er de opdracht bij om vaststellingen te kunnen doen voor die zaken waar een belasting of retributie kan gevraagd worden (containers op openbaar domein, leegstand, ) of GAS-sancties uitgeschreven.
Er wordt een beheersovereenkomst goedgekeurd tussen gemeente en OCMW. Toen wij enkele jaren geleden al vroegen naar meer en betere samenwerking, werden we nog scheef bekeken. Nu ligt er ten minste al een uitgewerkt document op tafel.

En dan brengen we ons punt: een betere opvolging van openbare werken is noodzakelijk.
Het antwoord luidt dat er al wat inspanningen gebeuren naar opvolging, dat er een nieuwe werfleider is aangesteld en ze toch niet alle putten kunnen controleren. We zijn niet content, en laten dat ook weten. Er moet tijdig en duidelijk gecontroleerd n gereageerd worden bij onveilige verkeerssituaties bij werken. Uiteindelijk wordt ons eerste punt goedgekeurd. Qua rapportage willen ze geen boeken schrijven, maar krijgen we jaarlijks een rapportage door de secretaris. Weer een om op te volgen.

In besloten zitting benoemen we nog enkele brandweermannen.

Alweer een jaar zit er op. We mogen tevreden zijn over onze inbreng. Positief waar mogelijk, kritisch waar het moet. Maar, aan al wie dit leest graag de vraag: als u ideen, bekommernissen, ambetantigheden of wat dan ook hebt of hoort, stuur je ze door? info@groenwevelgem.be

Zeer dank u wel en tot op de nieuwjaarsreceptie.

Henk en Jasper.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen