De laatste gemeenteraad van 2013, eentje om te onthouden

budget47 punten...

Eerste belangrijke is het meerjarenplan van het OCMW. Voor het eerst mag, moet ook het OCMW zich organiseren volgens de beheers-en beleidscyclus (BBC). Deze aanpak focust enerzijds op beleidsprioriteiten. Vroeger moest elke actie, elke aankoop of investering, klein of groot, duidelijk opgenomen worden in het budget. Nu wordt de dagelijkse, meer algemene werking opgenomen onder de algemene omschrijving 'Overig beleid'. Dit jaar is maar heel weinig prioritair opgenomen bij het OCMW. We sporen aan om volgend jaar beter te doen. ER worden veel aparte acties genomen voor verschillende doelgroepen, maar we missen een rode draad, een algemene aanpak die zowel de mogelijkheden van OCMW én de gemeente aanspreekt om een hecht armoedebeleid te voeren.

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste belastingen en bron van inkomsten. Die blijven ook dit jaar gelijk. We herhalen onze opmerking van vorige jaren dat ze beter eerst de begroting goedkeuren en dan pas de belastingen.

En wat zien we? Of wat zien we niet meer? De milieubelasting! ook een vraag van jaren ver. We hadden 2 argumenten: de naam en het forfaitaire karakter. Als partij die het milieu zeer belangrijk vindt vonden we het niet kunnen dat nog een milieubelasting werd geheven. Die is nu opgesplitst in een algemene gemeentebelasting gezinnen en een op bedrijven. Jammer genoeg blijft voor iedereen, arm of rijk, 75 euro. Ze blijft wel gelijk, is een argument, waardoor ze in de feiten vermindert. Er is over nagedacht, horen we, maar toch behouden…

We krijgen een heleboel belastingen: leegstand, nachtwinkels, op niet-bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling (100-tal), op tweede verblijven (een verdubbeling naar 750 euro), op bars en privéclubs, op niet-afkoppeling (wie zijn regenwater niet wil scheiden van afvalwater), op groen bij verkavelingen (voor wie onvoldoende groen aanlegt), op aanleggen van voetpaden en boordstenen, op het aanleggen van wegenuitrusting, op het aanleggen van riolen en op het verwerven van de zate van de weg.

Er is dit jaar een algemeen retributiereglement, dat vastlegt wat we betalen voor een id-kaart of voor een standplaats op de markt enz. We keuren de prijzen goed voor sport en cultuurinfrastructuur. Een nieuw begrip is de responsabilisering van de verenigingen. Zij zullen zelf beter kunnen kiezen of en hoeveel ze nodig hebben, en dus willen betalen.

We geven veel geld aan de politiezone (+- 3,5 miljoen euro), keuren de aankoop goed van 2 bestelwagens op aardgas, want de aanbesteding van 2 maand terug bleek niet ok.

Sportverenigingen kunnen een duw in de rug krijgen voor het investeren in zowel basiswerking als het verhogen van de kwaliteit van de jeugdwerking.

Het toelagereglement gemeeenschapsvormende activiteiten (die begrippen toch) legt vast dat je centen kunt krijgen voor feestjes in je buurt en zo.

De jeugdverenigingen blijven centen krijgen voor hun lokalen, maar die worden nu per oppervlakte berekend.

Het subsidiereglement op regenputten en op zonneboilers wordt afgeschaft. We vroegen ons af waarom, maar zeker voor de boilers is er meer dan voldoende subsidie te vinden elders. De middelen worden vrijgehouden voor een nieuwe subsidie waar gedrag mee kan beïnvloed worden.

En dan komen we bij de coureurs. Eerst het reglement voor de kleinere wedstrijden, van 500 tot 1000 euro. Dan Gullegem Koerse met een serieuze duw naar 12.500 en top of the bill Gent-Wevelgem dat dit jaar 100.000 euro krijgt, +10 voor elk volgend jaar.

Niet makkelijk om hier een standpunt over te bepalen. Gent-Wevelgem. Dat is, ja, dat is Saint-Vélo. Voor zoveel Wevelgemnaars dé feestdag van het jaar. We stellen de vraag hoever we willen gaan. Want worden we - als kleine belastingbetaler - stilaan niet een beetje gechanteerd? Kan deze feestdag ook niet het vlaggenschip worden voor andere ambities uit het beleidsplan: afvalarm, fair trade, gebruik van lokale producten, extra fietsstallingen…? Het zal nog niet voor dit jaar zijn, maar wie weet.

Het reglement van de GAS-boetes wordt aangepast. We pleiten er voor om de communicatie hierover stevig te herzetten. Nu wordt dit steevast gelinkt aan jongeren terwijl er op 2500 dossiers 22 betrekking hebben op -18 jarigen !! Er wordt ook altijd bemiddeld of een alternatieve straf gezocht zodat weinig boetes effectief wordt uitgesproken.
Er is een stuk dat mogelijkheid biedt tot 'ouderlijke betrokkenheid'. Goed bedoeld wellicht om de verantwoordelijkheid van ouders aan te spreken, maar tegelijk heel gevaarlijk om te beoordelen.

En dan is het tijd voor een pauze met broodjes en frisdrank. We kunnen niet klagen.

We verschuiven nog wat centen voor dit jaar en komen dan aan de voorstelling van het meerjarenplan. Een toonbeeld van vernieuwing en samenhorigheid want in een hedendaagse prezi-presentatie (voor wie het niet kent een vernieuwend soort powerpoint) presenteert elke schepen 2 thema's. Als je er niet zou zitten om kritisch te zijn, gaf je applaus op het einde. Maar zo makkelijk zijn we nu ook nog niet. We legden ons partijprogramma naast het beleidsplan en vonden 7 van de 10 punten terug. We geven dus 7/10, maar mijn frank valt nu. Het zijn wij die 7 op 10 gehaald hebben ! We komen met onze reactie na de NVA die er in slaagt alles af te breken. Met onze positief kritische benadering denken we beter aan te sluiten bij wat de meeste Wevelgemnaars vinden van hun gemeente. Je vindt de volledige tekst hier.
Ons huiswerk voor volgend jaar ligt al klaar.

De volgende afspraak is op de nieuwjaarsreceptie. Geen gemeenteraad in januari. En natuurlijk met zoveel mogelijk volk op ons nieuwjaarsontbijt de 12de in De Stekke ! Tot ziens.
Henk en Jasper

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen